Wij presenteren u

's-Heer ArendskerkeToldijk 3

Verkocht

Kenmerken

Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Aantal slaapkamers

Omschrijving

Bent u op zoek naar een ruime kavel om zelf een woning op te bouwen? Aan de Toldijk 3 te ’s-Heer Arendskerke mogen wij u dit nu te koop aanbieden! Aan de dijk, gericht op het westen, ligt een kavel van 7.100 m2 eigen grond waar een prachtige woning op gebouwd kan worden.

Het bouwvlak waarop een nieuwe woning gebouwd kan worden ligt in het huidige bouwvlak van de oorspronkelijke woning, vooraan het perceel. Daarmee ligt de tuin rondom, op het westen gericht. Op deze kavel staan verder nog een aantal fruitbomen.

Naast de bouwkavel behoren tot de verkoop een tweetal kavels langs de Toldijk, ter grootte van 1.585 m2 en 845 m2. Deze twee kavels kunnen gebruikt worden als grasland.

De kavel waarop gebouwd kan worden heeft al de bestemming “wonen” en dient dus niet meer gewijzigd te worden. De restanten van de originele woning moeten nog verder gesloopt en afgevoerd worden. Op dezelfde locatie mag vervolgens een woning gebouwd worden volgens de onderstaande regels. Het bestemmingsplan biedt de volgende mogelijkheden.

HOOFDGEBOUW
Voor hoofdgebouwen en aan – en uitbouwen gelden de volgende regels:

– Hoofdgebouwen worden gebouwd in het bouwvlak;
– Per bouwvlak is maximaal één hoofdgebouw toegestaan;
– De inhoud van een hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” bedraagt minimaal 750 m³ en maximaal 1000 m³;
– De goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt maximaal 6 respectievelijk 10 meter;
– De afstand van ieder hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” tot de perceelgrens bedraagt minimaal 5 meter;
– De inhoud van een hoofdgebouw ter plaatse van de bouwvlakken zonder aanduiding bedraagt maximaal 600 m³;
– De afstand van ieder hoofdgebouw ter plaatse van de bouwvlakken zonder aanduiding tot de perceelgrens bedraagt minimaal 2 meter;

BIJGEBOUW
Voor bijgebouwen gelden de volgende regels:

– de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3,20 meter;
– de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 6 meter;
– per standplaats voor een woonwagen mogen twee bijbehorende bouwwerken worden gebouwd waarvan de oppervlakte maximaal 20 m² bedraagt;
– bij ieder hoofdgebouw ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” mogen maximaal twee bijbehorende bouwwerken worden gebouwd waarvan de gezamenlijke oppervlakte maximaal 60 m² bedraagt;
– de afstand van ieder bijbehorend bouwwerk tot de perceelgrens ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen – landhuis” bedraagt minimaal 3 meter;
– ter plaatse van de aanduiding “erf” mogen maximaal twee bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met dien verstande dat:

1. gronden met de aanduiding “erf” voor maximaal 50% bebouwd mogen worden;
2. de gezamenlijke oppervlakte maximaal 40 m² bedraagt;
3. indien de toelaatbare te bebouwen oppervlakte ingevolge het bepaalde onder 1 minder bedraagt dan 40 m² een bebouwingspercentage van 75% tot een maximum van 40 m² is toegestaan;
4. de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot (het verlengde van) de voorgevel van de woning minimaal 3 meter bedraagt;
5. op de gronden met de specifieke bouwaanduiding “maximaal toelaatbare bebouwing” mag maximaal 130 m² aan bijbehorende bouwwerken aanwezig zijn.

AFWIJKING VAN DE BOUWREGELS
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bovenstaande in:
– Voor het uitbreiden van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de uitbreiding alleen mag plaatsvinden op gronden met de nadere aanduiding “erf”;
– Voor het vergroten van een woning tot een inhoud van maximaal 750 m³, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan eventuele landschappelijke en/of natuurlijke waarden van aangrenzende gronden.
– Voor bouwen tot op de perceelgrens, mits de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

Altijd al uw droomwoning willen bouwen? Onze makelaar Niels Wisse helpt u graag verder.

Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.

Interesse

Binnenkijken in deze woning? Dat kan. We geven je graag een rondleiding door dit leuke huis. Vraag een bezichtiging aan via onderstaande button, of neem contact met ons op per e-mail of telefoon.




(0113) 30 12 34 info@bootmakelaars.nl

Specificaties woning

Bouw

  • Soort bouw: n.v.t.

Locatie en omgeving

Klik hier om terug te gaan naar het volledige woningaanbod.

OOK VERKOPEN?

WIJ HELPEN U GRAAG!

KLIK HIER
Banner image