BOOT Makelaars hecht waarde aan uw privacy. In ons dagelijks werk hebben we veel te maken met persoonsgegevens. We willen u ten allen tijde goed informeren over de wijze waarop we met uw data omgaan.

BOOT Makelaars is een NVM makelaarskantoor. Vandaar dat we werken volgens de privacy richtlijnen van de NVM. Deze richtlijnen zijn hier te lezen.

Ook op onze website verwerken we persoonsgegevens.

Privacy www.bootmakelaars.nl

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2.TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met BOOT Makelaars B.V., (vanaf nu BOOT Makelaars)

Bedrijfsgegevens:
Naam: BOOT Makelaars
Adres: Hoofdstraat 79a, 4484 CD Kortgene
Telefoonnummer: 0113-301234
KvK: 22040956
Website: www.bootmakelaars.nl

De website van BOOT Makelaars (www.bootmakelaars.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. BOOT Makelaars is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.
In uw websitebezoek of samenwerking met BOOT Makelaars zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

BOOT Makelaars verzamelt persoonsgegevens via www.bootmakelaars.nl op een aantal manieren:
1. Via formulieren op onze website
2. Via Google Analytics
3. Via de BOOT Makelaars nieuwsbrief

4.1 FORMULIEREN

De BOOT Makelaars website is voorzien van een contactformulier en bel me terug formulier. In deze formulieren vragen we u om:
– Uw naam,
– e-mailadres,
– telefoonnummer,
– onderwerp (van het bericht dat u ons wilt sturen),
– een bericht.
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. De gegevens die u invult in het bel me terug formulier gebruiken we om telefonisch contact met u op te nemen. De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 GOOGLE ANALYTICS

De BOOT Makelaars website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

4.3 NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de BOOT Makelaars nieuwsbrief. De BOOT Makelaars nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van BOOT Makelaars. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door naar de homepage te gaan en uw e-mailadres in te voeren onder het kopje ‘inschrijven voor de nieuwsbrief’. Ditzelfde kunt u doen op de contact pagina.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de BOOT Makelaars nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

BOOT Makelaars werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor BOOT Makelaars essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft BOOT Makelaars zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.
Op de BOOT Makelaars website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.bootmakelaars.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:
– Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
– Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
– Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
– Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.
Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

BOOT Makelaars bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

BOOT Makelaars treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
– De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van BOOT Makelaars.
– Het personeel van BOOT Makelaars gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
– BOOT Makelaars maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
– BOOT Makelaars registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop BOOT Makelaars met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.
Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.