Wij presenteren u

HeinkenszandWestdijk 3

Prijs op aanvraag

Kenmerken

Woonoppervlakte
1 m2
Perceeloppervlakte
5.310 m2
Aantal slaapkamers
0

Omschrijving

OPENBARE INSCHRIJVING: Sinke Komejan Bedrijfsmakelaars mag u namens haar opdrachtgever een prachtige locatie met brede gebruiks-ontwikkelingsmogelijkheden in Heinkenszand te koop aanbieden.

De locatie is gelegen aan de Westdijk. Dit is een locatie welke de buitenring van het dorp scheidt met het buitengebied. In de huidige situatie wordt deze locatie gebruikt voor het beoefenen van een oer-Hollands ambacht. Namelijk, het maken alsmede het verkopen van klompen.
Conform het bestemmingsplan is het geheel bestemd met de bestemming ‘bedrijventerrein’ en zijn bedrijven tot en met categorie 2 toegestaan.

Na oriënterende gesprekken met de gemeente zijn er, in afwijking tot het huidige bestemmingsplan, mogelijkheden om deze locatie te her-ontwikkelen c.q. herbestemmen. De gemeente is o.a. welwillend tegenover een plan om de bedrijfsloodsen te slopen en te vervangen door één woning conform aangeleverde kenmerken (zie dataroom).

Bovendien ziet de gemeente mogelijkheden voor een plan waarbij het ambacht van de klompenmakerij wordt behouden. Hierbij kan worden gedacht aan een klompenmuseum, houtbewerkingslocatie voor een scholengemeenschap, recreatieve eenheden, een horecagelegenheid, winkel en/of een combinatie hiervan. Mits het behoud van het ambacht centraal blijft staan. Een dergelijk plan dient, mede door de eventueel verkrijgbare subsidiemogelijkheden, te allen tijde beoordeeld te worden door de wethouder van ruimte en milieu (Wro). U kunt voor meer informatie, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon bij de gemeente Borsele.

Deze locatie, gebruiken ten behoeve van woningbouw voor meer dan één wooneenheid, is door de gemeente bij voorbaat uitgesloten.

In de huidige situatie zijn er diverse gebouwen gesitueerd. Ieder gebouw kent een eigen gebruiksfunctie.

Op het terrein zijn zowel een kantoor, winkel, opslag, werkplaats (bouwjaar 1950 en 2000) en (verhuurde) bedrijfswoning gesitueerd. De verhuurde bedrijfswoning (bouwjaar 1920) is verhuurd aan de oud-eigenaar van de klompenmakerij. Destijds is onderling mondeling overeengekomen dat de oud-eigenaar de woning mag gebruiken zo lang als dat nodig is. De oud-eigenaar betaalt € 250,- per maand.

Oppervlaktes:
De bedrijfsgebouwen hebben een gezamenlijk oppervlak van:
Begane grond: ca. 554 m² VVO
1e verdieping: ca. 192 m² VVO

De bedrijfswoning heeft een oppervlakte van:
Begane grond ca. 83 m² GBO
1e verdieping: ca. 24 m² GBO

Het geheel is gelegen op twee percelen van tezamen 5.310 m².

Kijkdagen:
Donderdag 1 februari 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 13 februari 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 28 februari 14.00 – 15.30 uur

Uitsluitend na aanmelding is het mogelijk om de kijkdagen te bezoeken. U kunt zich aanmelden voor de kijkdagen door contact op te nemen met ons kantoor, via telefoonnummer 0118-620062 of per mail bedrijfsmakelaars@sinke.nl

In het kort:
– Westdijk 3, 4451 RD Heinkenszand.
– Uitstekende locatie op de scheidingslijn tussen de dorpsrand en het buitengebied.
– Perceel totaal 5.310 m²
– Verkoopprocedure: openbare verkoop bij inschrijving.
– Bestemming: bedrijven t/m categorie 2.
– Wonen: één woning bouwen ter vervanging van de bedrijfspanden is toegestaan.
– Mogelijkheid voor het verkrijgen van subsidie bij herontwikkeling met behoud van de kennis/ambacht van de klompenmakerij.

Verkoopprocedure:
Het complex wordt verkocht middels een openbare inschrijvingsprocedure.

Wij vragen alle geïnteresseerden een bod uit te brengen middels een inschrijfbiljet.
Het inschrijfbiljet dient uiterlijk op 15 maart 2024 om 12:00 uur bij het kantoor van Sinke Komejan aan het Molenwater 97, 4331 SG te Middelburg te zijn afgegeven.

Indien u gebruik maakt van een digitale bieding, dan dient deze bieding voor 15 maart 2024 om 12:00 uur per e-mail te zijn toegezonden aan: bedrijfsmakelaars@sinke.nl. Het inschrijfbiljet is beschikbaar via de dataroom.

Gunning:
De gunning van verkoper waardoor (als resultaat van de verkoop bij inschrijving) de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt, wordt uiterlijk 7 werkdagen na inschrijfdatum medegedeeld.
Na gunning zal het notariële transport, uiterlijk 6 maanden of zoveel eerder dan partijen tezamen overeenkomen, plaatsvinden.

Koper conformeert zich met de inschrijvingsvoorwaarden. De inschrijvingsvoorwaarden zijn beschikbaar in de dataroom.
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om niet te gunnen. Eventuele reeds ingediende biedingen komen dan te vervallen en de ingediende partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van schadeloosstelling hiervoor.

Locatie:
Het dorp Heinkenszand is een gezellig, maar rustig dorp tussen Middelburg en Goes in.
Heinkenszand telt ca. 5.500 inwoners en is ontstaan in de 14e eeuw. Heinkenszand ligt direct gelegen aan de A58 waardoor er een goede verbinding is met steden als Antwerpen, Breda en Rotterdam.

Er zijn diverse nieuwbouwprojecten/ plannen afgerond en/of in ontwikkeling. Hierdoor ziet men het inwoneraantal ieder jaar toenemen. Vele grote winkel ketens hebben zich de afgelopen jaren in Heinkenszand gevestigd. Zo zijn o.a. een Jumbo, Lidl, Kruidvat en Etos in Heinkenszand terug te vinden. Vandaag de dag kan worden gesteld dat Heinkenszand zich flink ontwikkeld.

Bouwkundige gegevens en voorzieningen (winkel, fabriek, werkplaats en opslag):
– Betonnen beganegrondvloer
– Opgetrokken middels een stalenconstructie
– Houten kozijnen met gedeeltelijk dubbele beglazing
– Geïsoleerde dakplaten
– Geïsoleerde sandwich gevelpanelen
– Bakstenen buitenmuur
– Gipsplafond (winkel)
– Houten verdiepingsvloer
– TL- verlichting
– Krachtstroom (3×63 ampère)

Bouwkundige gegevens en voorzieningen bedrijfswoning:
– Betonnen beganegrondvloer
– Bakstenen buitenmuur
– Zadeldak met keramische dakpannen
– Houten kozijnen
– Gedeeltelijk dubbele beglazing
– Houten verdiepingsvloer
– Boiler
– TL- verlichting (keuken en bijkeuken)
– Verwarming middels een gaskachel
– Asbestgolfplaten ca. 31 m² (keuken)
– Diverse elektrische rolluiken

Bodeminformatie:
Conform het bodemloket alsmede Nazca4u is er in het verleden bodemverontreiniging aangetroffen. Hierop volgend is er een aantekening geweest van de provincie Zeeland op het kadastrale perceel; gemeente Borsele, sectie Z, nummer: 938.

In navolging op het contact met de gemeente alsmede ’’RUD Zeeland’ is de aantekening in het kadaster verwijderd. De grond bleek al gesaneerd te zijn. Verder zijn er geen bijzonderheden aantroffen. Zie voorts het bodemonderzoek alsmede de correspondentie met ‘RUD Zeeland’ welke zijn opgenomen in de dataroom.

Energielabel bedrijfswoning:
De bedrijfswoning is voorzien van energielabel G, welke geldig is tot 10-06-2032.

Afmetingen:
Bedrijfswoning:
Begane grond: ca. 83 m²
1e verdieping ca. 24 m² VVO

Kantoor:
Begane grond: ca. 57 m² VVO
1e verdieping: ca. 93 m² VVO

Loods met overheaddeur:
Begane grond: ca. 36 m² VVO
Entresolvloer: ca. 25 m² VVO

Winkel, werkplaats en opslag:
Begane grond: ca. 376 m² VVO
1e verdieping: ca. 54 m² VVO

Werkplaats bij bedrijfswoning:
Begane grond: ca. 69 m² VVO
1e verdieping: ca. 20 m² VVO

Opslag:
Begane grond: ca. 16 m² VVO

Kadastrale gegevens:
Gemeente : Borsele
Sectie : Z
Nummers : 938 + 939
Groot : 4.870 m² + 400 m² = 5.310 m²

Bestemmingsplan:
Het geheel valt onder het bestemmingsplan ‘Kern Heinkenszand 2014’ welke onherroepelijk is vastgesteld op 02-10-2014. Deze locatie beschikt over enkelbestemming: ‘bedrijf’ met functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf: houtbewerkingsbedrijf. Deze gronden zijn bestemd voor:

– Het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de bij dit bestemmingsplan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;
– Houtbewerkingsbedrijf
– Maximum bebouwingspercentage: 60% van het bouwvlak.
– Maximum bouwhoogte: 10 meter
– Maximum goothoogte: 6 meter

Dataroom:
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via onze dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via ons kantoor.

Bezichtigingen:
Voor het plannen van een afspraak kan contact opgenomen worden met ons kantoor. De bezichtigingen zullen plaatsvinden op:
Donderdag 1 februari 10.00 – 11.30 uur
Dinsdag 13 februari 10.00 – 11.30 uur
Woensdag 28 februari 14.00 – 15.30 uur

Kenmerken overeenkomst:
Ingeval u verdere interesse heeft en er uiteindelijk een overeenkomst tot stand komt, gelden de volgende bepalingen:

Definitieve goedkeuring
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de eigenaren.

Zekerheidsstelling:
Een waarborgsom, 10% ter grootte van de koopsom te storten op rekening van of af te geven als bankgarantie bij de notaris uiterlijk 14 dagen na volledige ondertekening van de koopovereenkomst.

Notaris:
Te kiezen door koper.

Fiscaal:
Er is geen omzetbelasting over de koopsom van toepassing. De koopsom zal belast worden met 10,4% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst:
Koopovereenkomst op basis van het NVM-model.

Staat van oplevering:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe, waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed meedeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

Disclaimer:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Interesse

Binnenkijken in deze woning? Dat kan. We geven je graag een rondleiding door dit leuke huis. Vraag een bezichtiging aan via onderstaande button, of neem contact met ons op per e-mail of telefoon.
(0113) 30 12 34 info@bootmakelaars.nl

Specificaties woning

Overdracht

 • Koopprijs: Prijs op aanvraag
 • Aanvaarding: in overleg
 • Woning financieren:

Bouw

 • Soort woonhuis: vrijstaande woning
 • Soort bouw: bestaande bouw
 • Bouwjaar: 2024

Oppervlakten en inhoud

 • Woonoppervlakte: 1 m2
 • Perceeloppervlakte: 5.310 m2
 • Inhoud: 2 m3

Indeling

 • Aantal kamers: 1
 • Aantal slaapkamers: 0

Buitenruimte

 • Tuin: tuin rondom

Garage

 • Soort garage: geen garage

Locatie en omgeving

Klik hier om terug te gaan naar het volledige woningaanbod.

OOK VERKOPEN?

WIJ HELPEN U GRAAG!

KLIK HIER
Banner image