Makelaarsbegrippen uitgelegd

U kent het wel: u bent in de garage en de automonteur ratelt op wat er allemaal gedaan moet worden. U begrijpt niet helemaal wat hij precies bedoeld, maar vertrouwd zijn expertise. Bij een ver- of aankoop vliegen er waarschijnlijk ook een heleboel vreemde begrippen rond uw oren. Maar om het hele proces wat voor u te verduidelijken leggen wij in deze blogpost een paar belangrijke makelaarsbegrippen uit.

Koopakte
Wordt ook wel een voorlopig koopcontract genoemd.

Als u een woning koopt of verkoopt worden de afspraken vastgelegd in een koopakte. Als u een woning koopt of verkoopt via een makelaar, helpt de makelaar u met het opstellen van de koopakte. Sinds 1 september 2003 is het eigenlijk altijd noodzakelijk om een koopakte op te stellen. Als alle partijen het eens zijn over de koopakte, wordt deze naar de notaris gestuurd.

Kosten koper
In de meeste gevallen betaald de koper deze kosten, men spreekt dan van ‘kosten koper’ (k.k.). Onder deze kosten vallen de notariskosten voor de akte van levering, kosten van het kadaster en de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is een percentage van de koopsom. Als dewaarde van de onroerende zaak hoger is dan de koopsom wordt de overdrachtsbelasting over deze waarde berekend. Er wordt apart aangegeven welke kosten de notaris in rekening brengt voor de verkoper en de koper. Makelaars- en hypotheekkosten horen er niet bij!

Bankgarantie
Een bankgarantie is een verklaring van de bank, waarin staat dat de bank 10% van de koopsom aan de verkoper betaald, wanneer de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Een bankgarantie wordt vaak binnen enkele dagen na het verloop van het financieringsvoorbehoud vastgesteld. Voor een garantieverklaring berekent de bank een vergoeding.

Ontbindende voorwaarden
Een ontbindende voorwaarde geeft een of meer partijen de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de koopovereenkomst te ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de koper de financiering niet rond krijgt, geen Nationale Hypotheek Garantie krijgt of een bouwtechnische keuring negatief uitpakt. Naast deze ontbindingen, kunnen de partijen ook nog andere ontbindende voorwaarden afspreken.

Bedenktijd
Als een consument een woning koopt, heeft de koper drie dagen bedenktijd om te beslissen of hij de koop door wil laten gaan. Dit is een wettelijk vastgestelde bedenktijd en mag nooit ingekort worden. Wel kunnen de partijen afspreken dat de koper een langere bedenktijd krijgt. Er is geen wettelijk vastgestelde bedenktijd voor de verkoper. Maar de partijen kunnen wel samen besluiten dat de verkoper een bedenktijd krijgt.

Akte van levering
De akte van levering is de juridische uitwerking van de gesloten koopovereenkomst. Deze is nodig om de daadwerkelijke eigendomsoverdrachtte maken. De notaris maakt de akte van levering aan de hand van de gegevens in de koopovereenkomst.

Wanneer alle partijen akkoord zijn met de akte van levering, worden ze uitgenodigd door de notaris om de akte te tekenen. De notaris neemt dan de belangrijkste inhoud van de akte van levering door met de koper en de verkoper. De akte van levering wordt getekend door de koper, de verkoper en de notaris. Daarna zorgt de notaris ervoor dat de akte ingeschreven wordt in de openbare registers. Als dit gebeurd is, wordt de koper officieel eigenaar. Dit wordt dan weer verwerkt in het kadaster. De koper ontvangt van de notaris een afschrift van de akte van levering: het ‘eigendomsbewijs’. De originele akte bewaard de notaris.

Taxatie
Een taxatie is een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand. Een taxatie is bijvoorbeeld nodig bij het ver- of aankopen van een woning of bij het aanvragen van een hypotheek. Wij kunnen u helpen met een taxatie van uw woning. Kijk op www.bootmakelaars.nl/diensten/uw-woning-taxeren/ voor meer informatie.

Certificering
Er zijn bepaalde vakbekwaamheidseisen waar een makelaar aan moet voldoen voordat hij zich officieel kan laten certificeren door de VastgoedCert. Alleen gecertificeerde makelaars mogen lid worden van de NVM vakgroep (BOOT Makelaars dus!).

Er zijn nog veel meer makelaarsbegrippen. Te veel om op te noemen. Heeft u onlangs nog een makelaarsbegrip gehoord waarvan u de betekenis niet weet? Wij helpen u graag! U kunt altijd even binnenlopen op een van onze kantoren of u kan bellen naar 0113 –  25 24 00.

Arjan